Algemene Huurvoorwaarden
 1. Bepaling van de huurprijs en huurtermijnen:
  De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals in de factuur (bevestiging) vanuit Bagageboxen-noordnederland.nl aan huurder wordt gezonden. De huurtermijn eindigt op het moment dat Bagageboxen-noordnederland.nl het gehuurde materiaal heeft geïnspecteerd op compleetheid, beschadigingen en/of gebreken.
 2. Annuleren door de verhuurder:
  De verhuurder houdt zich het recht voor het gereserveerde materiaal te verhuren wanneer de aspirant huurder zich niet uiterlijk één dag voor de geplande ophaaldatum, telefonisch of via e-mail heeft gemeld wanneer hij de besproken en gehuurde zaken op zal halen. Dit geldt niet wanneer de huurder een aanbetaling of het gehele huurbedrag reeds heeft voldaan.

 

 • Verlenging van de huurovereenkomst:
  De huurder verplicht zich het geleende materiaal zo spoedig mogelijk en in goed overleg terug te bezorgen, tenzij door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door Bagageboxen-noordnederland.nl is toegestaan.
 • Afrekening huurbedrag, borgsom en legitimatie:
  Bij het afhalen van onze producten wordt het overeengekomen huurbedrag, vermeerderd met een borgsom van maximaal € 100 contant afgerekend. Bij het retourneren van het gehuurde materiaal krijgt u uw borgsom terug, indien het materiaal niet beschadigd is. Pinnen is helaas niet mogelijk. Het is ook mogelijk om het huurbedrag vermeerderd met het borgbedrag over te maken naar IBAN: NL52RABO0125983204 van de Rabo bank tnv A. Vriesema. Bij het in ontvangst nemen van onze artikelen is legitimatie verplcht.

 

 

 • Kosten en verantwoordelijkheid voor het geleende materiaal tijdens huurtijd:
  Gedurende de tijd dat de huurder over het gehuurde materiaal beschikt, zijn alle kosten en alle verantwoordelijkheid voor het deugelijk en verantwoord gebruik van het gehuurde voor rekening van de huurder.
 • Gebruik bagagebox of skibox:
  Huurders dienen minimaal 18 jaar te zijn. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde huurder is gemachtigd het gehuurde materiaal te gebruiken. Het doorverhuren van het gehuurde materiaal is niet toegestaan. Huurder dient ervoor te zorgen dat het gehuurde materiaal op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt, en dat voor overbelasting en beschadiging van onze producten wordt gewaakt. Huurder is verplicht het gehuurde materiaal op retourdatum voor 13.00 uur in goede staat bij Bagageboxen-noordnederland.nl terug te brengen.

 

 

 • Reparaties en onderhoud:
  De kosten van reparatiewerkzaamheden uitsluitend als gevolg van slijtage en onderhoud komen 100% voor rekening van Bagageboxen-noordnederland.nl. De kosten van reparatie dat niet het gevolg is van normale slijtage betaalt de huurder. Reparaties die zonder toestemming van Bagageboxen-noordnederland.nl zijn uitgevoerd, zijn ALTIJD voor rekening van de huurder.
 • Verzekeringen:
  Het gehuurde materiaal is door Bagageboxen-noordnederland.nl niet verzekerd tegen diefstal of schade van buiten af. De huurder dient er voor zorg te dragen dat in de verzekeringspolis van de auto of uw reisverzekering deze accessoires worden verzekerd.
  Voor rekening van de huurder die Bagageboxen-noordnederland.nl ter zake vrijwaart blijft echter wel:
  – schade aan derden die om welke reden dan ook door de verzekeraar niet wordt vergoed;
  – schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is (b.v. bij rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen etc.).
 • Schade:
  De verhuurder staat garant dat het gehuurde materiaal op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
 • Schade van de huurder:
  Voor de schade aan de bagage of de auto, hoe dan ook ontstaan, is Bagageboxen-noordnederland nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.
 • Reserveringen:
  Reserveer tijdig!! Zeker in drukke perioden. Er is geen minimale termijn om te reserveren, maar het is verstandig om dit twee weken voor aanvang van huur te doen. Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Reserveringen kunnen door middel van het reserveringsformulier of telefonisch (06-10679687).
  Van uw reservering krijgt u een bevestiging (per post of mail) en een concrete tijdsafspraak voor het afhalen cq montage.
  Indien wij u onverhoopt niet kunnen helpen, dan hoort u dat nog dezelfde (werk)dag.

 

Levertijden

Artikelen uit de verkoop

8 dagen

Artikelen uit de verhuur

2 dagen

(Het is verstandig vroegtijdig te reserveren zodat u en wij niet voor verrassingen komen te staan. Hieraan zijn natuurlijk geen kosten verbonden)